PRÁCA: Hľadajte riešenie spoločne s inými, potom to pôjde ľahšie a výsledky budú lepšie.

CITY: Potrebujete sa zladiť, ale musíte to chcieť obaja.

KONDÍCIA: Je vo vás viac, ako si myslíte. Len si treba veriť.