PRÁCA: Dôležitejšie bude to, čo nebude, než to, čo bude.

CITY: Dôverujte partnerovi, že robí, čo môže. A nekritizujte ho stále.

KONDÍCIA: Je vhodný čas na rozjímanie a ponor do duše. Tak načerpáte aj energiu.