PRÁCA: Máte šancu uspieť aj tam, kde sa vám inak nedarí. A to vás posunie ďalej.

CITY: Stojte nohami na zemi, aj keď vás zahrnú lichôtkami.

KONDÍCIA: Jeden neuvážený krok a miniete všetky sily. Radšej spomaľte