PRÁCA: Hľadajte dohodu skôr, než sa vyskytnú problémy. Predídete tak stratám.

CITY: Všetko bude zabudnuté, môžete to skúsiť znova.

KONDÍCIA: Je to len na vás. Ak chcete, sily sa nájdu a urobí vám to dobre.