PRÁCA: Aj zložitejšie problémy riešte jednoducho a rýchlo.

CITY: Niektoré témy len otvorte, nech o nich partner vie, ale neriešte.

KONDÍCIA: Sily si rozložte, v jednom ťahu by ste to nezvládli. Budete aj pokojnejšia.