PRÁCA: Nesnívajte o niečom, čo je vzdialené. Strata času. Dávajte si reálne a blízke ciele.

CITY: Získate viac, keď sa chvíľu budete tváriť neprístupne.

KONDÍCIA: Zaujímajte sa o zdravú stravu, niečo sa naučíte a pomôže vám to.