Blízko obce Smižany nájdete viaceré rekreačné oblasti Slovenského raja, ktoré poskytujú širokú škálu služieb na oddych, relax, kultúrno-spoločenské i športové vyžitie. Stačí prejsť tri kilometre a ocitnete sa v prekrásnej prírode národného parku. Neďaleký Čingov je najväčšie turistické stredisko Slovenského raja a nachádza sa tu významná archeologická lokalita Hradisko.

Zároveň je východiskom pre nenáročné trasy v smere na Košiarny briežok, Zelenú lávku, vyhliadku na Sovej skale, prípadne na Tomášovský výhľad či skalný útvar Ihla. Medzi prírodné skvosty patrí jeden z najkrajších a najznámejších kaňonov – Prielom Hornádu. Nemenej zaujímavá turistická trasa je najkratšia a údajne najkrajšia, len jeden kilometer dlhá Zejmarská roklina na južnej strane Slovenského raja. Obci patria aj lokality Bikšová lúka, Holý kameň a Klauzy.

Nájdete tu aj kaštieľ z 18. storočia.
Zdroj: obec Smižany a mesto Spišská Nová Ves

Gotická cesta ponúka históriu

Smižany sú súčasťou Gotickej cesty, ktorá je skvelým lákadlom pre návštevníkov regiónu na objavovanie historických pamiatok Spiša. V katastri dnešných Smižian žili ľudia už veľmi dávno. Vie sa o osade patriacej k hradu Čingov a doložené je dokonca osídlenie oblasti už niekoľko tisíc rokov pred naším letopočtom. Smižany sa však prvýkrát spomínajú až v kráľovskej listine Bela IV. z roku 1254. Obec sa uvádza pod názvami Sumugh, Villa Canis i Villa caniferorum, čo znamená „obec tých, ktorí vedú lovecké psy“.

Panovník Ondrej III. v roku 1293 oslobodil obyvateľov od poddanskej služby voči Spišskému hradu, čím dedina získala špeciálne postavenie. Okrem poľnohospodárstva a bežných remesiel sa tu darilo železiarstvu, povozníctvu a uhliarstvu. Okolo roku 1465 sa Smižany stali dedičným majetkom pánov Spišského hradu – rodu Zápoľských. V roku 1638 sa stali majetkom Čákiovcov. V 17. storočí obec vyrabovali vojská Tököliho kurucov, trápili ju morové epidémie. V 18. storočí sa stala väčšou poddanskou dedinou.

Miesto prianí alebo aj pamätník Pocta Majstrovi Konrádovi v Spišskej Novej Vsi pripomína význam prvej gotickej zvonolejárskej dielne.
Zdroj: mesto Spišská Nová Ves

Najväčší sklený kríž na svete

Z historických pamiatok sa na východnej strane námestia nachádza rímskokatolícky Kostol povýšenia svätého kríža z 13. storočia a niekoľko zrekonštruovaných domov s pôvodnou architektúrou. Na západnej stane nájdeme modernú radnicu a bytovú zástavbu, v centrálnej zóne je evanjelický kostol z roku 1934. Skvostnou dominantou Smižian je kaštieľ z 19. storočia, ktorý sa spomína skôr ako obecný soľný sklad.

Na jeho mieste Čákiovci postavili jágerňu, ktorú neskôr rozšírili a z ktorej v roku 1840 vytvorili zaujímavý a príjemný kaštieľ. Súčasťou smižianskej farnosti je diecézna Svätyňa Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, ktorá je aj pútnickým miestom. Patrí medzi najmladšie sakrálne stavby so skleným krížom – podľa autorov je výškou 5,6 metra a rozpätím 3,6 metra najväčším skleným krížom na svete umiestneným v kostole.

Najväčší sklený kríž na svete v interiéri zdobí kostol v Spišskej Novej Vsi.
Zdroj: mesto Spišská Nová Ves

Unikátna modelová krajinka Jeruzalema

Keď už zavítate na Spiš, určite nezabudnite navštíviť Spišský Jeruzalem. Ide o komplex významných historických objektov sústredených v okolí Spišského Podhradia. Pod názvom Spišský Jeruzalem sa skrýva jedinečná modelová krajinka v spišskopodhradskej lokalite Pažiť, ktorá sa štruktúrou podobá skutočnému blízkovýchodnému Jeruzalemu. Pozostáva z viacerých sakrálnych stavieb symbolizujúcich historické objekty späté s poslednými okamihmi života Ježiša Krista, ktoré vybudovali medzi rokmi 1666 a 1675 jezuitskí mnísi, pretože sa v tom čase pre vojny s Turkami nemohli dostať do Svätej zeme.

Jadrom sú tri kaplnky medzi Spišskou Kapitulou a Sivou bradou. Súčasťou symbolickej krajinky je viacero stavieb – Katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule je miestom poslednej večere, Kaplnka svätej Rozálie zodpovedá Herodesovmu palácu, Kaplnka svätého Františka Xaverského predstavuje sídlo Piláta Pontského a Kaplnka svätého kríža na Sivej brade je povestná Golgota. Sedem malých prícestných kaplniek symbolizuje hradby Jeruzalema. Zaujímavé je, že stavitelia zachovali vzdialenosti medzi jednotlivými objektmi presne tak, ako v reálnom Jeruzaleme, a to v mierke 1 : 1. Lokalita je prístupná po turistickom chodníku medzi Spišskou Kapitulou a Sivou bradou.

Spišský Jeruzalem je svetový unikát.
Zdroj: PETER OLEKŠÁK
Kaplnka Dreveník patrí k Spišskému Jeruzalemu.
Zdroj: PETER OLEKŠÁK

„Fašengare“ chodia s kozou aj ražňom

● Kvôli zachovaniu kultúrneho dedičstva a tradícií v modernej obci pôsobí už pol storočia folklórna skupina Smižančanka. Jej repertoár obsahuje takmer dve desiatky zvykoslovných pásiem zobrazujúcich spôsob života, zvyky a tradície Smižančanov. Členovia Smižančanky – „fašengare“ – každoročne chodia s ražňom a drevenou kozou po dedine a spievajú.

Smižančanka udržiava miestne tradície.
Zdroj: obec Smižany a mesto Spišská Nová Ves