Neviem, ako to riešiť, lebo on si ma vždy vyhľadá, vie, kde bývam, kde pracujem. Volať mi nemôže, ale existujú sociálne siete, a aj keď som si ho zablokovala, cez mojich priateľov ma občas sleduje.

Viem to, lebo mi to povedal pri stretnutí. Stále sa mi ospravedlňuje, plače, prosí, tvrdí, že sme si súdení a že nemôže bezo mňa žiť. Je mi ho ľúto, cítim sa zle, ale nechcem byť s ním. Neviem, ako to dať jasnejšie najavo.

Jela

Čo na to psychologička? >>>

Ex sa nevie zmieriť s rozchodom: Zablokovala ho aj na sociálnej sieti a on... TOTO je desivé
Zdroj: Shutterstock

Psychologička Sylvia Dančiaková odpovedá:

Pravdepodobne tu veľmi niet čo vysvetľovať a dávať najavo. Váš bývalý priateľ nebude mať problém s porozumením, ale s prijatím situácie. Ak máte pocit, že ste sa vyjadrili jednoznačne, konkrétne a zrozumiteľne, môžete mu ešte skúsiť navrhnúť zájsť spolu do poradne (prípadne za terapeutom, mediátorom), kde mu tretia nezaujatá osoba, odborník, môže pomôcť prijať a spracovať ukončenie vzťahu z vašej strany.

V komunikácii skúste čo najpresnejšie formulovať hranice, ktoré sú pre vás dôležité, aby vo vzťahu k vám neprekračoval. Verím, že je to náročná situácia – čas a zrozumiteľná komunikácia by mali byť nápomocné.

 To, že má naozaj problém, si nechce pripustiť, ani to, že potrebuje pomoc.
To, že má naozaj problém, si nechce pripustiť, ani to, že potrebuje pomoc.
Zdroj: Shutterstock