Lekári vedia ochorenie spomaliť - čím skôr sa zachytí, tým väčšia je šanca na zmiernenie priebehu.

1. Strata pamäti - najskôr krátkodobej, neskôr dlhodobej.

2. Problémy pri každodenných bežných činnostiach.

3. Poruchy reči a plynulého vyjadrovania sa.

4. Porucha orientácie v čase a priestore, zlá orientácia aj v známom prostredí, problém trafiť domov.

5. Zhoršujúci sa úsudok a problémy s rozhodovaním.

6. Neschopnosť abstraktne myslieť, časté opakovanie otázok.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Shutterstock

7. Problémy s obliekaním, ukladanie vecí na nesprávne miesta.

8. Strata osobnosti, náladovosť, poruchy správania.

9. Nezáujem o zamestnanie, strata schopnosti vykonávať zodpovedné činnosti.

10. Apatia, nečinnosť, nezáujem.