Duša sa podľa Tibeťanov reinkarnuje celkom 9-krát. Každé narodenie podľa nich sprevádzajú rôzne karmické úlohy a výzvy. V nasledujúcej tabuľke si nájdite rok svojho narodenia. Vo vedľajšom stĺpci je k roku narodenia vždy priradené číslo od 1 do 9. Toto magické číslo prezrádza, ktorú reainkarnáciu v poradí práve prežívate a aká je vaša osudová úloha.

V ktorom roku ste sa narodili?
V ktorom roku ste sa narodili?
Zdroj: anm