Nový rok sa na začiatku bude niesť v duchu melanchólie a smútku z nepríjemných udalostí a zo vzniknutých situácií, ktoré nastanú v krajine.

Ľudia, ktorí preferujú materializmus, budú čeliť najväčším problémom.

- Podľahneme veľkým obávam z budúcnosti.

- Bude sa od nás vyžadovať väčšie a presnejšie plánovanie financií a budeme musieť vynakladať viac úsilia na odkladanie peňazí.

Prekvapí nás koniec roka...
Zdroj: Shutterstock

- V oblasti práce nebude žiadny problém získať novú pozíciu, no nebudeme spokojní s finančným ohodnotením.

- V oblasti lásky hviezdy preukazujú veľkú štedrosť, osamelí a nezadaní nájdu spriaznenú dušu, na ktorú tak dlho čakali.

- Kruh sa ešte neuzavrel, chorobnosť bude prevládať, musíme sa starať o svoje zdravie viac ako inokedy.

- Medziľudské vzťahy sa budú niesť v duchu minulého roka – budeme pociťovať napätie a konflikty, no koniec roka bude pozitívny, mnoho vecí sa očistí a nastane harmónia v dôležitých oblastiach.