Potrebujem zmenu vo svojom živote ako z profesijnej, tak aj z citovej stránky. Nie som už najmladšia, napriek tomu by som si chcela nájsť nové, lepšie platené zamestnanie. V poslednom čase sa o mňa veľmi usiluje jeden ženatý muž, váham však, pretože ma na ňom niečo vyrušuje. Mám mu dať šancu?

Júlia

Radí Alena, venuje sa numerológii a rozhovorom s anjelmi

Pani Júlia, ak pociťujete túžbu po zmene v pracovnom živote, mali by ste za tým ísť, najlepšie ešte do narodenín,
lebo ste v období, keď môžete prijať ponuky a meniť zamestnanie. Čo sa týka vzťahu so ženatým mužom, anjeli vám odkazujú, že ste už niečo podobné zažili a nedopadlo to dobre, ale voľba je vždy na vás. Máte si uvedomiť, že človek, ktorý nemá úctu k manželke, nemôže mať úctu ani k vám.

Napíšte nám!
Ak vás trápi nejaký problém, krátko ho opíšte, pridajte meno, rok narodenia a nezabudnite pripísať meno
veštkyne. Posielajte na email [email protected] newsandmedia.sk s heslom Veštenie! Veštkyne neodpisujú osobne, len v tejto poradni!