Svetlana Guzmanová, venuje sa numerológii a chiromantii

Svetlana Guzmanová
Zdroj: archív veštkýň, shutterstock

"Vírus, ktorý prekonávame , má svoj hlboky duchovný odkaz"

Rok 2020 zostane v našej mysli hlboko zapísaný už celý náš nasledujúci život. Keď si zoberieme číslo 2020, je to zrkadlenie čísla 20. Naša myseľ funguje tiež ako zrkadlo, zrkadlí sa v našom živote. Inak povedané, ako myslíme, tak aj žijeme, ako žijeme, tak aj myslíme.

Medzi životom a smrťou

Ak si zoberieme ešte raz číslo 20 a pozrieme na toto číslo z pohľadu numerológie arkán, môžeme povedať, že toto číslo je silno energetické a kontrastné. Je to číslo života a smrti, svetla a tmy, ducha a matérie, viditeľných a neviditeľných síl. Smrť v roku 2020 neznamená iba fyzickú smrť veľkého množstva ľudí v dôsledku pandémie, ale aj smrť rôznych systémov, či už spojených s politikou, podnikaním, výrobou, dokonca aj úplne nových projektov, ktoré zostanú iba na papieri. Je to aj smrť myslenia, ktoré bolo založené iba na materiálnom podklade. Čiže táto zmena sa dotkla úplne všetkého na celom svete. Ako materiálneho, tak aj duchovného na tých najjemnejších vibráciách v oblasti citov, emócií, ale aj celého magnetického poľa okolo každej živej bytosti. V roku 2020 sa zem nachádzala medzi životom a smrťou, medzi vojnou a mierom.

Čas na zmenu

Rok 2020 je súdnym rokom. Začala sa ním písať úplne nová história. Čo je najdôležitejšie, tak je to história zmeny nášho myslenia. Môžeme povedať, že rok 2020 sme ako-tak ustáli a vstúpili sme do roku 2021, čo je rok novej mysle. Tento rok je rokom mieru, svetla a spravodlivosti. Nová sila spravodlivosti nastúpila po 12. 2. 2021. Tieto čísla spomínala aj veľmi známa bulharská jasnovidka Vanga. Konkretizovala tiež, odkiaľ bude prichádzať pozitívna sila.

Číslo 21 z pohľadu arkán bude pôsobiť globálne na celosvetové spojenie, rozšírenie dobra, globálne myslenie, lásku k ľuďom, optimizmus a rozširovanie energie lásky do priestoru. Naša planéta sa v tomto roku bude liečiť nielen z pohľadu fyzického zdravia ľudstva, ale aj z duchovného, emočného a vibračného. Na svetlo sveta sa čoraz viac bude dostávať pravda, svetlo a láska. Ľudia začnú oceňovať tieto atribúty čoraz viac. Človek začína chápať, že jeho myseľ je tvorcom jeho úspechu a šťastia. Nebude chcieť prijímať nepravdivé cudzie myšlienky. Ten, kto bol nastavený iba na materiálne veci, sa dostane na vedľajšiu koľaj, kde bude pomaly vyhorievať.

V čom je skrytá sila mysle

Ľudstvo pokročí, čo sa týka znalostí vývoja fungovania ľudského mozgu. Pokrok nastane v oblasti riešenia depresií, prokrastinácie a hľadania ľudských rezerv. Človek zistí, že svoje telo musí udržiavať neustále v rovnováhe aj so svojou duchovnou stránkou. Pomôcť mu môže väčšia spojitosť s prírodou a meditácie. Vírus, ktorý prekonávame, má svoj hlboký duchovný odkaz. Tí, ktorí to pochopia a podľa toho sa budú správať, majú pred sebou krásnu budúcnosť.