RAK A BARAN

Blízke priateľstvo medzi týmito dvoma znameniami je skôr raritou. Impulzívnosť baranov a citlivá osobnosť rakov na seba totiž prirodzene narážajú. Zatiaľ čo baran svojou akčnou a odvážnou povahou považuje emocionálny prístup k životu raka za obťažujúci, rak sa zasa rýchlo cíti pod baranovou útočnosťou neustále napadaný a zraňovaný. Tieto rozdiely prekonať je pre oboch priveľmi náročné.

Vaše znamenie môže toho veľa povedať...
Zdroj: Shutterstock

BÝK A BARAN

Tieto dve znamenia sa spočiatku cítia často priťahované, keďže obaja majú podobné povahy. Časom ale začne metodickému býkovi baranova impulzívnosť variť. Baran potrebuje veľa pozornosti a uznania, čo je pre zemného býka priveľmi náročné. Aj keď spočiatku navzájom obdivujú svoju rozhodnosť, sú obe znamenia priveľmi tvrdohlavé na to, aby uznali túžby toho druhého. Výsledkom je často boj o moc.

Nie vždy si dvaja majú čo povedať...
Zdroj: Shutterstock

BLÍŽENEC A PANNA

Aj keď sú obe znamenia riadené planétou Merkúr, ktorá predstavuje komunikatívnosť, padne obom priveľmi zaťažko nájsť spoločné východisko. Blíženci sú spoločenskí, vtipní a radi strhávajú na seba pozornosť. Zato panny uprednostňujú užší okruh priateľov a veľmi rýchlo sa začnú cítiť vedľa spoločenských blížencov utlačovaní. Okrem toho sú panny veľmi zorganizované a ukotvené, čo blížencov začne časom frustrovať.