Táto stará čínska metóda sebapoznania pomôže odhaliť vaše silné a slabé stránky, ale dokáže našepkať aj to, čo vás čaká v budúcnosti.

Stará čínska metóda sebapoznania "9 hviezd" spája numerológiu a astrológiu do jedného systému. Odhalí vaše silné a slabé stránky, napovie, čo robiť, aby ste sa mohli realizovať v osobnom aj pracovnom živote. Tiež pomáha nájsť cestu k upevneniu vlastného zdravia. Čísla ukážu, akí ľudia ste dnes a čo by ste mali robiť, aby ste žili život, o akom snívate. Nájdite si v tabuľke rok svojho narodenia. Číslo nad ním prezradí, ku ktorej hviezde patríte.

Zistite, pod ktorou čínskou hviezdou ste sa narodili.
Zistite, pod ktorou čínskou hviezdou ste sa narodili.
Zdroj: Archív Časpreženy.sk

Hviezda č. 1

Ľudia, ktorí patria pod túto hviezdu, sú veľmi komunikatívni a citliví. Často vyhľadávajú samotu, kde sa môžu stiahnuť do seba a veľa premýšľať. Majú sklony k nepokoju a nervozite. Pod vplyvom smutných myšlienok môžu prepadať melanchólii. Celý život musia bojovať s vlastným strachom. Ak ho nespracujú, oslabia si imunitu a môžu z toho ochorieť. Našťastie sú vybavení silným duchom, ktorý sa dokáže vyrovnať aj s tými najväčšími ťažkosťami.

Hviezda č. 2

Ľudia s týmto číslom sú veľmi starostliví, majú zmysel pre domov a rodinu. Stávajú sa z nich skvelí rodičia. Rodina a deti sú pre nich najdôležitejšie. Sú praktickí, trpezliví a obetaví. Majú radi dobré jedlo a výborne varia. Aj preto si musia dávať väčší pozor na hmotnosť. V spoločnosti sú obľúbení a majú veľa priateľov. Neznášajú samotu a radi sa obklopujú čo najväčším počtom ľudí. 

Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Zdroj: Shutterstock

Hviezda č. 3

Títo ľudia sú mimoriadne aktívni. Nedokážu obsedieť, stále niečo robia, zariaďujú, plánujú, skrátka nepoznajú nudu. Určite nebudú sedieť v kúte a čakať, až sa veci samy dajú do poriadku. Nečakajú na pomoc iných, svoje problémy chcú riešiť sami a podarí sa im nájsť východisko aj z najťažších situácií. Sú nenapraviteľní optimisti. Radi žartujú, ale občas to s otvorenosťou preháňajú a potom sa trápia, či niekoho neurazili. Ich najväčšou slabosťou je impulzívnosť.

Hviezda č. 4

Ľudia, ktorí sa narodili pod touto hviezdou, sú veľmi inteligentní a majú umelecké sklony. Podobajú sa na trojky - tiež nie sú zvyknutí čakať na cudziu pomoc. Väčšinu vecí v živote dosiahnu vďaka vlastným schopnostiam a odhodlaniu. Milujú cestovanie a nové zážitky, stále sa niekam chystajú. Vedia sa rýchlo nadchnúť a tešia sa z maličkostí. Mali by sa viac sústrediť na zodpovedné úlohy, najmä ak robia viacero vecí naraz.

Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Zdroj: Shutterstock

Hviezda č. 5

Títo ľudia majú pevnú vôľu, sú cieľavedomí, skvelí organizátori, skutoční vodcovia. Väčšinou nesú na pleciach veľkú zodpovednosť, preto bývajú uzavretí. Pod tlakom sa sťahujú do seba a pasívne pozorujú, čo sa okolo nich deje. Skrýva sa v nich veľký potenciál, ktorý by mali čo najskôr odhaliť a správne využiť. Počiatočný náboj, ktorý udalostiam sami dodali, im nedovolí zaspať na vavrínoch a dokážu sa rýchlo vrátiť na scénu.

Hviezda č. 6

Ľudia narodení pod touto hviezdou majú v sebe mužský potenciál. Sú poctiví, nesmierne pracovití, zodpovední, a tiež majú výnimočne pevnú vôľu. Tieto schopnosti ich predurčujú na vedúcu pozíciu. Vo svojej snahe o skvelý výsledok sú niekedy útoční a prehnane sebavedomí. V záujme cieľa však dokážu cúvnuť a hľadať inú cestu. Občas prekročia hranice a je im ľúto, že sa k iným nepekne zachovali.

Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Zdroj: Shutterstock

Hviezda č. 7

Títo ľudia sú bezstarostní a romantickí. Ostatní si občas myslia, že nie sú schopní prispôsobiť sa náročným životným situáciám, ale nie je to pravda. Napriek tomu, že radi snívajú, vnímajú realitu a vedia si s ňou poradiť. Sú pracovití a zodpovední. Občas im až priveľmi záleží na peniazoch a materiálnej istote. Mali by si často opakovať, že čím viac človek dáva, tým viac dostáva.

Hviezda č. 8

Osmičky vyvolávajú dojem uzavretých a chladných osôb. Zdanie klame. V skutočnosti sú nesmierne láskaví, ale potrebujú trochu postrčiť, aby sa druhým dokázali viac otvoriť. Občas to s prácou preháňajú a zabúdajú na to, že v živote sú aj iné dôležité veci. Musia sa naučiť oddychovať, robiť si pravidelné prestávky a všímať si ľudí a prírodu okolo seba.

Hviezda č. 9

Sú to vášniví, aktívni a vôľou naplnení ľudia. Dokážu vyriešiť akúkoľvek situáciu a nájsť si cestu ku každému. Radi premýšľajú a bleskovo reagujú. Sú veľmi aktívni, čo niekedy vedie k zvýšenej podráždenosti. Ak si nedajú pozor, ľahko ublížia človeku, ktorého milujú. Našťastie si svoju chybu vedia priznať.

Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Čo o vás prezrádza vaša čínska hviezda?
Zdroj: Shutterstock