Na stretnutie s Evou Dvořákovou, špecialistkou na výklad snov, sme išli veľmi triezvo naladené a mali sme trocha strach, že sa spoločne zamotáme do najzložitejších častí ľudskej mysle. Nakoniec bolo všetko úplne inak. „Prečo sú sny také zaujímavé? Sú vždy absolútne pravdivé ohľadne našich vlastných emócií, nášho vnútorného sveta, vlastne sú to malé umelecké diela,“ hovorí Eva. A kde sa vôbec berú? „Dúfam, že to bude zrozumiteľné, ale dá sa povedať, že jedna ich časť je spomienková, časť vychádza z nevedomia (podvedomia) a časť z takzvaného kolektívneho nevedomia, to je niečo ako jednotná myseľ spoločná všetkým ľuďom.“

Eva Dvořáková (47), špecialistka na výklad snov

„O sny som sa začala zaujímať asi pred dvadsiatimi rokmi, v dobe, keď som mala malé deti. Bývali sme na sídlisku, kde bol pomerne pokoj – a mne sa snívalo veľa snov. Vlastne sny, ktoré sa týkali mňa a ľudí v mojom okolí, ma sprevádzali odmalička. Som veľmi rada, že som sa pred nimi neuzatvorila, neschovala ich do zásuvky a neutiekla pred nimi, aj keď mi niekedy naháňali strach.Krátko po revolúcii som sa prihlásila na kurz psychoterapeutického vzdelávania. Výučba bola veľmi praktická a odohrávala sa formou viacdenných workshopov, ktoré boli po štyroch rokoch ukončené dvoma skúškami na lekárskej fakulte. Nemám z toho štúdia síce žiadny titul, ale základy v odbore psychoterapie mám veľmi dôkladné. Na kurze som sa o snoch takmer nič nedozvedela, získala som však prehľad v odbore, ktorý s mojimi záujmami priamo súvisí. Keď som sa tam snažila o snoch vyvolať diskusiu, zistila som, že ľudia o nich nechcú hovoriť, cítia sa príliš obnažení a nie je im to príjemné. Nakúpila som si vtedy knihy o snoch, o symboloch a samoštúdiom, praxou a intenzívnou prácou s jednou psychoterapeutkou som začala snom rozumieť.

Sny liečia

Podľa Evy sú sny odkazmi našej duše. Tá sa vďaka nim vyrovnáva s nejakým pretlakom, zážitkami, strachmi, stresom, ktoré sme v bežnom živote potlačili. Tým, že sa potlačené emócie ventilujú, majú automaticky liečivý, ozdravujúci a upokojujúci charakter. Zároveň nám ukazujú, čomu by sme mali venovať pozornosť. „Vlastne je možné, že nás sny upozorňujú na problémy ešte skôr, než sa naše starosti objavia napríklad na psychosomatickej úrovni. Akoby nám ako prvé dávali upozornenie, že je potrebné niečo riešiť. Týka sa to hlavne snov, ktoré sa opakujú, a rovnakých pocitov, ktoré z nich zažívame,“ hovorí Eva.

Delenie snov

„Toto je moje neoficiálne súkromné delenie snov, ktoré je aj pre laikov dostatočne zrozumiteľné, ale v žiadnej odbornej literatúre ho nenájdete,“ podotýka Eva. Je to delenie vzťahujúce sa k času.

Bezprostredné
Objavuje sa v nich to, čo v aktuálnych dňoch riešime. Naša psychika sa vďaka nim vyrovnáva s tým, čo sa deje v našom každodennom živote.

Týkajúce sa minulosti
Regresné sny sa dotýkajú našej osobnej minulosti. Môžu ísť naspäť v období piatich mesiacov aj mnoho desiatok rokov.
•  Rodové sny odrážajú príbehy, ktoré máme uložené v rodovej pamäti – nemusia sa týkať bezprostredne nás, ale niečoho, čo si nesieme ako rodinnú stigmu, históriu.
•  Reinkarnačné sny sú o našich minulých životoch.

O budúcnosti
Má ich väčšina ľudí. Úzko súvisia s intuíciou a snívajú sa predovšetkým ženám, pretože sú vo všeobecnosti citlivejšie ako muži. Obvykle sa týkajú bezprostrednej budúcnosti.

Nadčasové

Nemôžete ich zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich koloniek. Hovorí sa im tiež archytepálne, hojne v nich vystupujú symboly a mystické postavy. „Archytepálne sny sa neanalyzujú. Podľa šamanov a Indiánov môžeme takéto sny pokojne prijať. Sú príliš posvätné, než aby sme sa v nich rýpali. Prichádzajú posunúť našu dušu,“ vysvetľuje Eva.

Cesty snov

Eva používa dve cesty, ako pracovať so snami. V podstate sú to všeobecne známe terapeutické metódy.

Analýza: Tá, zjednodušene povedané, pracuje s rozumom, so slovami, s dialógom, analyzuje, vyvodzuje.
Terapia: Pracuje s prežitým (Gestalt terapia), využíva prežité, emóciu, ako niečo dôležité, čo sa dá napríklad znova navodiť, prežiť, vyjadriť napríklad spevom, maľbou, tancom, meditáciou, riadenou relaxáciou... a s čím sa potom tiež dá pracovať. „Odborník, s ktorým spolupracujete, by mal s vašou pomocou prísť na to, aký odkaz pre vás nechala duša v sne, a s pomocou terapie liečivo zasiahnuť do vášho vedomia či podvedomia, aby sa problém neopakoval. Na prvý pohľad to možno vyzerá trocha zložito, ale je to bežná terapeutická prax. Najľahšie sa interpretujú sny, ktoré majú veľmi blízko k realite, ktorú žijeme, ak sa týkajú iných ľudí, a nie nás. Čím sú sny silnejšie a mystickejšie, tým hlbšie sa nás dotýkajú a tým skôr si s nimi nevieme rady.“

Čo sa nám často sníva?

S akými snami sa Eva často stretáva v praxi? A ako sa najčastejšie interpretujú? „Významov môže byť veľa a sú veľmi individuálne. Uvádzam len prvoplánové výklady, ktoré je potrebné zaradiť do kontextu,“ spresňuje Eva Dvořáková.

Lietanie
Symbolizuje vnútornú silu, sexuálnu energiu. Sny o lietaní sa obvykle snívajú mladým dynamickým ľuďom. Znamenajú duchovnú silu človeka a jej dynamiku.

Balenie batožiny
Ľuďom sa zdá, že majú hádam tisíc kufrov a tašiek, musia odcestovať, lenže sa nemôžu prebrať a nikam neodcestujú. Obvykle to znamená, že máme toľko starostí a náš život má toľko aspektov, že sme úplne zahltení svetom navôkol, a to blokuje náš duchovný rast.

Jedlo a pitie
Smäd obvykle znamená citové živorenie, frustráciu. Jedlo symbolizuje sexuálnu potrebu – jednu zo základných potrieb tela.

Útek
Obvykle naznačuje, že máme z niečoho strach. Je potom potrebné zistiť, či je strach v našom skutočnom živote oprávnený alebo nie, a podľa toho sa zariadiť. Niekedy je potom naozaj potrebné opustiť nejaké miesto a ľudí, aby nám bolo lepšie.

Sexuálne sny
Buď sa týkajú priamo sexu, alebo sú symbolom niečoho iného. Napríklad, ak niekto na nás tlačí v práci, môže sa nám snívať o znásilnení. Sexuálne sny sú predovšetkým o vzťahoch, o prelínaní energií. Niekedy sa nám sníva o ľuďoch, ktorí nás milujú. Vysielajú k nám veľa energie, ktorá sa môže odraziť v snoch.

Prechádzanie domu alebo bytu
Dom je naša vlastná osobnosť, alebo chrám duchovnej osobnosti, a my ho v sne objavujeme. Cestujeme teda samy sebou. Podzemie alebo pivnice sú potom cestou do podvedomia.

Nahota
Symbolizuje pocit obnaženia alebo bezmocnosti. Potom je potrebné nájsť emócie, ktoré by nás pred pomyselnou nahotou chránili. Môže to však znamenať pocit, že ste bez peňazí a podobne.

Stretnutie s blízkymi, ktorí zomreli
Väčšinou symbolizujú cestu našej duše hlboko do podvedomia, k niečomu, čo možno i v nás samotných zomrelo.

Mali by ste vedieť...

• Pamätajte si, že sny majú vždy súvislosť s tým, čo je teraz.
• Ako poznáte, že je sen dôležitý? Čím viac emócií ste v ňom prežívali, tým je to pre vás závažnejšie. A čím je sen mystickejší, rozprávkovejší, napríklad v ňom vystupujú zvieratá, rozprávkové bytosti, zvláštne symboly, tým je dôležitejší. Počítajte s tým, že sny tiež všetko zveličujú a násobia.

Ako začať pracovať so snami

1. Kúpte si zápisník a sny si do neho zapisujte hneď po zobudení. Čo sa nám snívalo, všetci rýchlo zabúdame, najskôr preto, že sa sny obvykle týkajú vecí, na ktoré máme v živote vnútornú cenzúru, nechceme ich vidieť a priznať si ich.
2. Zadovážte si knihy, ktoré sa týkajú symbolov. Pokiaľ siahnete po snároch, zvoľte tie, ktoré vychádzajú z psychoanalýzy.
3. Od sna, ktorý chcete analyzovať, si nechajte aspoň deň odstup – budete sa v ňom lepšie orientovať.
4. Vyberte si sny, ktoré považujete za dôležité, a s pomocou literatúry a vlastného rozumu sa pokúste o analýzu. Bude to najskôr cesta pokusov a omylov. Venujte pozornosť emócii v snoch, tomu, čo sa práve deje vo vašom živote, a dajte na intuíciu.
5. Pomáha aj to, čo cítite pri rozprávaní vlastného sna niekomu inému, koho zaujíma a je ochotný ho s vami zdieľať. To je prostá a prirodzená „metóda“ priamo na nezaplatenie, hlavne ak je človek citlivý a empatický.
6. Ak chcete problematike venovať viac času, vyhľadajte odborníka. Aby ste nepadli do rúk šarlatána, opýtajte sa na renomé daného človeka, pri prvej schôdzke dajte na svoje inštinkty a zdravý rozum. Berte sny vážne, ale dobre ich trieďte a nenechajte sa nimi ovládnuť. Držte si zdravý odstup a hlavne nezabúdajte žiť skutočný život.

Ako si privolať sny, keď sa vám žiadne nesnívajú?

„Pokiaľ sa vám nič nesníva, pravdepodobne to znamená, že ste potlačili komunikáciu s vlastnou dušou,“ vysvetľuje Eva Dvořáková. „Už len rozhodnutie napraviť to je veľkým krokom dopredu a signálom, že sa chcete posunúť. Môžete pre to urobiť aj praktické kroky. Napríklad si pred spaním navodiť ľahký meditačný stav, pustiť si hudbu, voľne dýchať a vyslať prianie, aby sa vám niečo snívalo.

Nalaďte sa na sny
Môžete poprosiť aj anjelov, pomáha to. Otvoriť dušu vám pomôžu aj kamene, ideálny je mesačný. Je to navyše kameň rýdzo ženský, pomáha udržiavať cyklus a lieči reprodukčné orgány. Inak o ňom platí to isté, čo pri fluorite (ten sa tiež hodí ako vyvolávač snov), pomáha nenásilne a pozvoľna otvárať podvedomie a spomienky.