Kto je táto mladá dáma? Vzišla z mimomanželského vzťahu, preto jej meno vám nenaznačí, kto jej je slávnym dedkom.

Anthony Delon, Alain Delon
Anthony Delon, Alain Delon
Zdroj: Getty Images

Jej mama  Marie-Hélène Le Borges dokázala dlho udržať tajomstvo. Ako tajná dcéra Anthonyho Delona, syna Alana Delona, vyrastala bez toho, aby vedela o slávnej mužskej línii.

 

Alain Delon
Alain Delon
Zdroj: Getty Iamges

Prvýkrát sa stretla so svojím dedkom vo veku 11 rokov a údajne, keď sa videli, boli obaja šokovaní z tej podoby. Srdečne sa objali a dotýkali, aby sa uistili o tom druhom.

Krásna Alyson, ktorá je modelkou, aj dnes tvrdí, že vždy, keď sa pozrie do zrkadla, myslí na svojho dedka. Tú podobu sa nedá prehliadnuť. 

Alain Delon
Alain Delon
Zdroj: Getty Iamges