Mladá herečka Zuzka Kraváriková (19) hrá v Oteckoch drzú a svojráznu Dorku. V súkromí je ale úplne iná ako jej postava. Má rada umenie, hudbu, spev a veľa iného.  Okrem toho je Zuzka šťastne zadaná a so svojim priateľom dokonca býva. Nedávno zaľúbený pár oslávil prvé výročie.

"Bez mojej maminy by som dnes nebola tam, kde som."
Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ,