Petra, ako sa máte? Ako prežívate toto náročné obdobie?

– Až tak to nepociťujem, pretože tak či tak pracujem. Rozdiel je len v tom, že mám doma obe deti a s mladšou Eliškou sa musím viac učiť. Manžel je tiež viac doma, ale aspoň nám každý deň varí. (Úsmev.)

Ako zvládate dištančnú výučbu s deťmi?

– Je to náročné, aj ja som sa všeličo naučila. Musím si zopakovať učivo – slovenčinu, matematiku, dejepis aj geografiu –, aby som to dokázala mladšej dcére vysvetliť. No a je pravda, že to tým deťom asi nestačí. Počas hodín na diaľku sa až tak nesústredia.

Hoci priznáva, že aj po rokoch má trému, práca ju baví a napĺňa.
Zdroj: JINDŘICH BARDON, archív PETRY BERNASOVSKEJ