Karel Gott sa tento rok dožíva okrúhleho životného jubilea a každý by čakal, že najmä v rodine  medzi svojimi blízkymi zažije tie najkrajšie emócie. Lenže ako to už býva, práve vzťahy v rodine bývajú tie najzložitejšie...

Dominika Gottová, Karel Gott
Dominika Gottová, Karel Gott
Zdroj: archív D. G.