Zuzka Smatanová sa už dlhšiu dobu venuje okrem spevu aj kresleniu. Tento svoj skrytý talent rozvíja a kreslí naozaj perfektne. Je naozaj všestranne nadanou umelkyňou, a ide jej to skutočne fantasticky.

Zdroj: Archív Z.S.