Navonok vyzerá každý vzťah dokonale, hlavne v dnešnej dobe sociálnych sietí... Veronika však vyšla s kožou na trh a porozprávala viac o svojom manželstve. Nie vždy je medzi ňou a Sajfom všetko ružové!

Aké je tajomstvo ich šťastného manželstva? Priznanie Veroniky si môžete prečítať v galérii.