Veríte na horoskopy, veštenie alebo niečo medzi nebom a zemou?

− Nie, toto nie sú moje témy. Verím v Boha a verím v dobro ľudí. Zároveň poznám mnohých, ktorí sú ezoterike, horoskopom a vešteniu naklonení, ak im to pomáha alebo ich to napĺňa, prečo nie. Každý máme svoju cestu.

To áno. Nedávno bol Medzinárodný deň žien a postrehla som, že ste sa vyjadrovali k feminizmu. Malo by sa viac diskutovať o postavení žien v spoločnosti?

− Samozrejme, pretože sa to týka celej spoločnosti, nielen jej ženskej časti. To, ako sa žije ženám, ovplyvňuje úroveň života celej krajiny.

Joga sa Veronike páči, lebo ju núti posúvať sa.
Zdroj: archív V.O.