Ing. Mgr. Juraj Gľonda
Zdroj: Nový Čas pre ženy
Radí Ing. Mgr. Juraj Gľonda, realitný expert

V prvom rade treba počkať na ukončenie dedičského konania a pre vašu bezpečnosť na zápis nových vlastníkov zdedenej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

To, či je byt zaťažený, alebo je bez tiarch, zistíte na výpise z Listu vlastníctva v časti C: Ťarchy. Pokiaľ aj na Liste vlastníctva ťarchu nájdete, nemusí to znamenať nič zlé. Veľa nehnuteľností v dnešnej dobe je založených v prospech iného subjektu. Dôležité je, aby ste vedeli, čoho sa ťarcha týka a akým spôsobom ju možno z Listu vlastníctva odstrániť.

V každom prípade by som pre vašu istotu takýto prevod vlastníckeho práva a prípravu dokumentov prenechal na renomovanú advokátsku, respektíve realitnú kanceláriu.