Odpovedá Ing. Mgr. Juraj Gľonda, realitný expert

Ing. Mgr. Juraj Gľonda
Zdroj: Nový Čas pre ženy
Pokiaľ máte dlžoby a viete, že ich nebudete schopná uhradiť včas, treba aktívne a vopred komunikovať s veriteľom. Najhoršie je dlžoby neriešiť a vyčkávať, čo sa stane. V krátkom čase vám príde poštou upovedomenie o začatí exekúcie. Ak exekúcia už zasiahla vašu nehnuteľnosť, teda je zapísaná na liste vlastníctva, je dôležité, aby ste kontaktovali renomovanú realitnú kanceláriu, ktorá prevezme komunikáciu medzi vami a exekútorom. Exekútor takúto spoluprácu väčšinou uvíta, pretože s výkonom exekúcie či dražbou je späté množstvo starostí, ktorým sa exekútor radšej vyhne priamym predajom prostredníctvom kvalitnej realitky.