Účel – na čo slúži?

Pri pôžičke treba stanoviť, na čo chcete peniaze použiť. Podľa toho sa pôžičky delia na bezúčelové a účelové. Účelové pôžičky sú zväčša so zvýhodneným úrokom v porovnaní s bezúčelovými. Preto sú aj výhodnejšie. Podľa toho sa budete rozhodovať, či je lepšie vziať si lacnejšiu účelovú pôžičku a dať si pozor na zdokladovanie účelu v stanovenom termíne alebo využiť drahšiu bezúčelovú,  ale pohodlnejšiu pôžičku, kde nemusíte myslieť na to, čo a dokedy treba banke preukázať.

Riaďte sa aj RPMN - viete, čo to je?

Pri výbere sa rozhodne riaďte aj ročnou percentuálnou mierou nákladov, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou. Patrí sem napríklad poplatok za schválenie žiadosti, vedenie úverového účtu alebo poistné. Nájdite najlepšiu ponuku pri úveroch s rovnakými parametrami, teda rovnakou sumou a rovnakou lehotou splácania. RPMN v percentách ukazuje, koľko skutočne preplatíte. Alebo sa priamo pýtajte tých, ktorý vám pôžičku poskytnú, aké bude RPMN.

Požičať si od súkromnej osoby?

Najviac nástrah, že šliapneme vedľa, je pri nebankových pôžičkách. Portálov, ktoré fungujú ako porovnávače a vyhľadávače pôžičiek od súkromných osôb, je viac. Sú portály, ktoré pôžičky aj priamo sprostredkujú, nielen ich vyhľadávajú a porovnávajú. Najlepšou cestou sú portály ako napríklad Žltý melón Zinc Euro, Finzo, 123 pôžičky, kde máte istotu transparentných podmienok a ktoré pôžičku priamo sprostredkujú. Súkromná osoba, ktorá poskytuje pôžičku, si určí poplatok, za ktorý žiadateľovi požičia peniaze na určitý čas. Žiadateľ sa zaväzuje, že pôžičku včas splatí, v opačnom prípade sa vystavuje rôznym sankciám, ktoré sú uvedené v zmluve o pôžičke.

Skôr ako podpíšete pôžičku, overte si poskytovateľa. Hlavne, ak to nie je banka, vyhľadajte si referencie a sídlo. Aby ste neobišli na prázdno alebo s veľmi vysokými úrokmi a splátkami, ktoré nebudete vedieť splatiť.
Zdroj: Shutterstock

Pozor na zmluvy

Skôr ako podpíšete žiadosť o pôžičku, dôkladne si preverte poskytovateľa, vyhľadajte si o ňom referencie na internete a na rôznych fórach. Súkromní poskytovatelia pôžičiek si nepreverujú bonitu ani register dlžníkov, a to preto, že pri pôžičke vyžadujú ručenie hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, prípadne zmenkou. Niektorí vyžadujú aj ručenie treťou osobou, ktorá sa zaručí, že pôžička bude poriadne a včas splácaná.

Ktoré nástrahy nás ešte čakajú?

1. Pozor aj na podmienky bánk pri určovaní úroku, pri hypotékach aj spotrebných úveroch. Platí, že vám banka môže znížiť úrok, ak u nich využívate iné produkty, napríklad účet, poistenie a podobne. To znamená, že ak sa zaviažete banke napríklad otvorením bežného účtu, tak ho musíte mať v banke otvorený počas celej splatnosti spotrebného úveru, inak vám banka môže priznaný úrok zvýšiť.

2. Ak je niektorá nebanková spoločnosť ochotná vám požičať aj bez dokladovania príjmu, mali by ste byť na pozore. Neseriózne nebankové spoločnosti majú často uvedené kontaktné údaje ako P. O. Box., majú ťažko čitateľné zmluvy, ručenie nehnuteľnosťou aj za malý úver, neprimerane vysoký úrok a RPMN, ručenie za úver zmenkou, vysoké sankcie za nesplácanie úveru. V bankách aj serióznych nebankových spoločnostiach sú sankcie limitované zákonom a odvíjajú sa od aktuálnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

3. Pozor aj na služby, ktoré nepotrebujete! Chce vám nebankovka posielať informačné SMS alebo umožniť výber splátok osobne? Sú to všetko nekalé praktiky a od takejto spoločnosti si nepožičiavajte. Výber splátok osobne už zákon nepovoľuje a SMS správy znamenajú zbytočné náklady navyše za každú jednu správu odoslanú na vaše číslo. Po novom musia úverové inštitúcie posielať peniaze klientom len na účet alebo poštovou poukážkou. Pôžička v hotovosti je už nezákonná.