Čitateľka Lenka nám napísala:

Ručím bratovi na úver, ktorý prestal splácať. Kvôli nemu nemôžeme s manželom dostať úver v žiadnej banke ani s tým, že by sme ním vyplatili aj jeho dlh. Existuje z našej situácie východisko?

Skontaktovali sme sa s pani Lenkou, aby sme zistili, kde vznikol problém. Spolu s manželom totiž mesačne riadne splácajú svoje štyri vlastné úvery. Zo spoločného príjmu im mesačne odíde viac ako 500 eur. Pani Lenka je však na invalidnom dôchodku. Keby im k ich splátkam pribudli aj bratove, finančne by to neutiahli. Jej problém sa odštartoval vo chvíli, keď si s bratom povedali, že si budú navzájom ručiť na úveroch v Prvej stavebnej sporiteľni. Brat sa stal ručiteľom na jej úvere, ona na úvere jeho ženy. Netušila, akú búdu si na seba ušije.

Prestali komunikovať

O vyjadrenie sme požiadali Prvú stavebnú sporiteľňu, kde Lenkin brat so ženou prestali úver splácať a kde teraz ona zažiadala o nový úver, ktorým by mohla splatiť všetky dlhy vrátane bratovho. „Tak ako v mnohých iných prípadoch aj v tomto úverový dlžník ani ručiteľ nás neinformovali okamžite po vzniku problému. Nekomunikovali s nami svoje požiadavky a zmenené možnosti,“ upozorňuje Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne (PSS). Problém so splácaním bratovho úveru nastal ešte v roku 2008! „K vážnejším dôsledkom prišlo o 4 roky neskôr. V apríli 2012 boli všetci účastníci úveru vyzvaní na plnenie si záväzkov. Keďže dlžník ani ručiteľ s nami nekomunikovali, vo februári 2013 sme ich upozornili na potenciálne odstúpenie od zmluvy z našej strany, ak si nezačnú plniť záväzky. Reálna komunikácia nenastala ani potom, preto bola PSS v apríli 2013 nútená od zmluvy odstúpiť,“ vysvetľuje M. Blanárik.

Dôveruj, ale preveruj!

V máji 2013 (po odstúpení od zmluvy) Prvá stavebná sporiteľňa opäť vyzvala všetkých účastníkov úverového prípadu na okamžité splatenie záväzku. „Na túto výzvu dlžníčka zareagovala a požiadala o stanovenie nového splátkového kalendára, ktorý sme schválili v júni 2013. Dlžníčka ho však vôbec nezačala plniť. Neposlala ani jednu splátku,“ opisuje riaditeľ komunikácie PSS. V septembri minulého roka teda dlžníčka aj ručiteľka dostali výzvu s návrhom žaloby na vymoženie dlhu. To pani Lenku prekvapilo. Odkedy sa dozvedela, že brat svoj dlh nespláca, snažila sa situáciu riešiť. „Keď v roku 2008 prišlo oznámenie, že sa má zaplatiť dlžoba, zaplatila som niekoľko splátok za brata. Aj neskôr, keď v roku 2013 nastali znovu problémy, som volala do banky. Povedali mi, že švagriná dostala nový splátkový kalendár a ona ma uistila, že ho začala splácať,“ vysvetľuje pani Lenka, ktorú švagrinine uistenie upokojilo. Žiaľ, či jej hovorila pravdu, si už v banke neoverovala. Keď mohla, tak bratovi pomohla, ak nemal na zaplatenie šekov. „Platiť som to však stále nemohla,“ bráni sa Lenka.

„Komunikácia s bankou aj informácie o splácaní dlhu sú základ, aj keď ste ,len‘ v pozícii ručiteľa. Úver, na ktorom ste ručiteľom, je akoby vaším úverom. To znamená, že vám z neho plynú rovnaké povinnosti ako samotnému dlžníkovi,“ upozorňuje na jedno z rizík ručiteľstva odborník na financie Maroš Ovčarik z portálu Finančná Hitparáda.

Na rade je spoludlžník

„Podpísali ste, že ak dlžník záväzok nesplatí, tak ho splatíte vy, čiže platiť musíte. Banka hľadá najjednoduchšiu cestu k získaniu svojich prostriedkov späť. Ňou nie je siahať dlžníkovi na majetok. Jednoduchšie je osloviť ručiteľa,“ vysvetľuje M. Ovčarik. Nutnosť komunikácie zdôrazňuje aj M. Blanárik: „PSS nemala a nemá záujem poškodzovať svojich klientov ani žiadnych účastníkov úverových vzťahov. Ale hneď po prvom porušení zmluvy zo strany klienta a následnej výzve zo strany bankovej inštitúcie je nevyhnutné, aby klient alebo iní účastníci úverového vzťahu začali s bankou intenzívne komunikovať a dohodli si možnosti plnenia svojich záväzkov. Vo väčšine prípadov vedie komunikácia k vyriešeniu problému a k obojstrannej spokojnosti klienta i banky. Vždy je však dôležité to zo strany klienta neodkladať.“

Existuje riešenie?

„Pretože ručiteľka preukázala reálnu snahu o splatenie dlžnej čiastky, PSS zatiaľ žalobu o vymáhanie dlhu na súde neuplatnila. Prostredníctvom nášho obchodného zástupcu sme ručiteľke, ktorá žiada o nový úver, oznámili náš súhlas s poskytnutím nového úveru. Ak zareaguje a uzatvorí úverovú zmluvu, jej ručiteľský záväzok u nás i záväzky v iných bankách z neho budú prefinancované,“ potvrdil M. Blanárik. Pani Lenka sa obáva, že jej nový úver nebude na splatenie dlhov stačiť. „Z preukázanej bonity ručiteľky – žiadateľky a jej preverenia v úverovom registri vyplýva, že si okrem svojho ručiteľského záväzku voči PSS plní svoje záväzky voči všetkým bankám riadne. Preto sme sa rozhodli vyjsť jej v ústrety. Jej príjmy však neumožňujú poskytnúť jej úver v takej výške, o aký požiadala. Nami odsúhlasená výška jej však plne umožní vyriešiť všetky záväzky a riadne úvery splatiť. Vyšší úver by sme jej poskytli, len ak by k zmluve pristúpil ďalší účastník, spoludlžník, preberateľ dlhu s preukázanou bonitou v potrebnej výške,“ uzatvára M. Blanárik. Ďalší krok je teraz na pani Lenke.

Takto problémom predídete

V prvom rade neručiť! Ani najlepšiemu kamarátovi, ani rodine!

Ak už ručíte, zaujímajte sa o splácanie dlhu, ako by bol váš. Banka je povinná poskytnúť vám informácie o záväzku kedykoľvek na požiadanie.

Zistili ste omeškanie či nesplácanie dlhu? Začnite ho ihneď uhrádzať. Zabránite záznamom v úverovom registri a vyhnete sa navýšeniu úveru o sankcie.

Komunikujte s bankou. Podpísali ste totiž, že ak dlžník záväzok nesplatí, splatíte ho vy!

Riziká ručenia

  • úver, na ktorom ste ručiteľom, je akoby vaším úverom, plynú z neho rovnaké povinnosti ako samotnému dlžníkovi
  • v prípade podpísania blankozmenky pri úvere vám môže exekútor siahnuť na majetok rovnako, ako môže siahnuť na majetok dlžníka
  • v prípade nesplácania úveru dlžníkom ani ručiteľom dlh narastá o sankčné úroky a poplatky, často i o poplatky exekútora alebo tretej osoby určenej na vymáhanie dlhu
  • v prípade vysokého ručiteľského záväzku máte takmer minimálnu možnosť získať vlastný úver
  • žiadateľ o úver, ktorý je ručiteľom na nesplácanom úvere, môže získať v banke úver, len ak vyplatí ručiteľský záväzok, čím daný dlh zanikne
  • aj po vyplatení vás bude úverový register hodnotiť v prípade žiadosti o úver negatívnejšie, napriek tomu budete mať možnosť získať úver

Zdroj: financnahitparada.sk

Dobrá rada

Radí Eva Černá, banková ombudsmanka:

„Situácia, do ktorej sa pani Lenka dostala kvôli ručiteľstvu, je veľmi nepríjemná. No pravda je taká, že jej skutočne nik nepožičia. Na úver totiž nie je žiadny právny nárok. Ak sa raz človek stane ručiteľom, respektíve spoludlžníkom, druhým dychom podpisuje, že keď sa čokoľvek stane, peniaze za dlžníka vráti on. Dobre si rozmyslite, komu budete ručiť,“ radí Eva Černá, banková ombudsmanka.