Výhrady a zákazy vo finančných rozhodnutiach zažíva zo strany partnera alebo partnerky až 15 percent populácie. A tak táto téma nie je vôbec ojedinelá. A za kratší koniec v nej ťahajú práve ženy.

S takzvaným stalkingom alebo prenasledovaním sa možno stretnúť nielen vo fyzickom, ale aj v online svete. Špecifickým prípadom je finančný stalking, ktorý sa prejavuje sledovaním finančnej situácie, stavu platobných kariet, výdavkov a celkovo preverovaním peňažných tokov inej osoby. Najčastejšie k nemu dochádza medzi partnermi alebo bývalými partnermi. Ide o situáciu, ktorá sa môže diať opakovane, cielene a dlhodobo.

Kedy máte problém

Samotný záujem o partnerove výdavky pritom hneď nemusí byť toxický. Môže však vytvoriť podhubie smerujúce k nezdravému správaniu. Finančný stalking možno považovať za nevhodné konanie aj v prípade, že k nemu dochádza s partnerovým vedomím, no takéto správanie zasahuje a obmedzuje zaobchádzanie s jeho osobnými financiami. Viacerí si nemusia uvedomovať, že ide o nežiaduce správanie, a považujú ho za normálne.

Ak sa partneri vedia dohodnúť, tak je všetko v poriadku. Ak vás k financiám vôbec nepustí, už je problém.
Zdroj: Shutterstock

Neželaná kontrola

Spozornieť treba, keď sa cítite obmedzená až kontrolovaná vo vlastných financiách. Ak sa to deje, na úvod postačí otvorená komunikácia s partnerom a nastavenie vzájomných pravidiel s cieľom rešpektovať finančnú autonómiu a potreby. Ale ak to nepôjde po dobrom a pritom poznáte svoje údaje k účtom, riešením je zmena prihlasovacích údajov (mena aj hesla) do internetového či mobilného bankovníctva. Podľa prieskumu 365.bank takmer tretina populácie využíva spoločný účet s partnerom, respektíve vo forme účtu s disponentom. No nie vždy to prospieva...

Pozor na údaje

„Z hľadiska manažovania rodinného rozpočtu, úhrady výdavkov a zabezpečovania bežného chodu domácnosti má takýto účet svoje opodstatnenie, a tak je praktické, ak ho ľudia využívajú. No odporúčame, aby mal každý z partnerov aj vlastný účet, nad ktorým má plnú kontrolu a autonómiu.“ Pozor na prezrádzanie prístupových údajov k vlastnému účtu. Podľa prieskumu 365.bank viac ako štvrtina populácie tieto informácie poskytuje inej osobe. Tou je najčastejšie, až v pätine prípadov, práve partner alebo partnerka. „Prístupové údaje a heslá by sme za žiadnych okolností nemali poskytovať tretím stranám, a to ani vtedy, ak ide o blízku osobu. Nielenže to môže vyústiť do finančného stalkingu, ale v prvom rade takéto správanie nie je bezpečné vzhľadom na ochranu finančného súkromia, ako aj peňazí,“ dodáva Linda Valko Gáliková, manažérka PR v 365.bank.

Každý z nás má iné finančné návyky a je dobre si to v partnerstve ujasniť. Iné očakávanie môžu aj zničiť vzťah.
Zdroj: Shutterstock

Čo na to psychologička

„Téma financií patrí do osobnej zóny každého človeka. Hoci je bežné, že v partnerstve hovoríme o finančných rozhodnutiach, zaobchádzanie s peniazmi môže byť odlišné. Každý z partnerov môže mať iné návyky a názory. Preto je prínosné túto tému otvárať (aj opakovane) a obnovovať spoločné postoje a rozhodnutia. Vnímanie finančného stalkingu a jeho hranice môže mať každý z partnerov nastavené inak. Preto je nápomocné vzájomne si ich  ujasniť tak, aby mal každý z partnerov naplnené svoje očakávania. V opačnom prípade to môže výrazne otriasť základmi vzťahu, vzájomnej dôvery a rešpektu,“ hovorí psychologička Júlia Šichmanová.