Čo potrebujete mať na cestách so sebou?

• Preukaz poistenca – ak máte európsky, ošetria vás v členských krajinách sa vo Švajčiarsku. Od roku 2007 sú členmi EÚ aj Bulharsko a Rumunsko. Vlastníctvo európskeho preukazu poistenca vás oprávňuje na urgentné ošetrenie v štátnom zdravotníckom zariadení členských štátov.

• Potvrdenie o uzavretí poistky – doklad o platbe a inštruktáž, ako postupovať pri vzniku poistnej udalosti, informácia o tom, na čo sa vami uzavretá poistka vzťahuje.

• Kontakt na asistenčnú službu v zahraničí – vydáva sa automaticky s uzavretím poistky. Umožňuje 24 - hodinové spojenie s potrebnou pomocou.

Od čoho závisia ceny poistenia?

• Územie platnosti

• Riziková skupina

• Dĺžka pobytu

599278:gallery:true:true:true

Okrem pasu si nezabudnite pribaliť aj preukaz poistenca.


UNION poisťovňa, a. s

SMS poistenie

Keď zašlete prázdnu sms na číslo 6655, dostanete odpoveď s presnými inštrukciami, ako ďalej postupovať. Ako doklad o uzatvorení poistky čakajte potvrdzujúcu sms okamžite, prípadne maximálne do 2 hodín od zadania požiadavky.

Zo svojho telefónu môžete poistiť aj viac ľudí, použitie služby sa neviaže len na vás ako na majiteľ ku paušálu. Poistenie vám bude započítané až v ďalšej faktúre od vášho mobilného operátora.

On-line cestovné poistenie

Pred cestou využite možnosť poistenia cez internet. Je to jednoduché, dostupné a hlavne, rýchle. Stačí zadať link https://www. union.sk/cestovne-poistenie-online.html a môžete uzavrieť poistku. Tá vám platí od momentu zadania prevodného príkazu cez službu Internet banking, ktorou prebieha platba.


Allianz Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie s okamžitou platnosťou

Poistku možno uzavrieť priamo v deň odchodu do zahraničia. Podmienkou je preukázanie sa cestovným pasom alebo občianskym preukazom v pobočke Allianz. Priamo na mieste poistku zaplatíte a od toho okamihu vstupuje poistenie do platnosti.

Či už potrebujete poistiť na krátky čas – služobnú cestu, alebo na dlhšiu dovolenku, je to možné. Cestovné poistenie sa dá uzavrieť aj cez internet a telefón.

599274:gallery:true:true:true

Pred dovolenkou sa nezabudnite poistiť.

On-line poistenie

Keď ste si na to, že by sa bolo treba poistiť, spomenuli skôr ako v deň odchodu na dovolenku, oplatí sa vám využiť telefón 0800 122 222 alebo poistenie cez internet na www.allianzsp.sk. Týmto spôsobom môžete poistiť nielen seba, ale aj inú osobu.

Toto poistenie nadobúda platnosť v okamihu, keď je poisťovni pripísaná platba na účet. Poistná zmluva je uzavretá okamihom zaplatenia, ak na bankový účet poisťovateľa bolo poistné následne pripísané.


Kooperativa Vienna Insurance Group

Assist Card Classic

Typ komplexného cestovného poistenia, ktoré môžete uzatvoriť priamo v pobočke. Všetky pobočky sú pre vás otvorené do 18.00, v nákupných centrách sú zamestnanci zastihnuteľní až do 21.00.

Poistenie nadobúda platnosť momentom pripísania úhrady poistného na účet poisťovne. Assist Card má zastúpenie v 90 krajinách na 6 kontinentoch sveta, takže pomoci v prípade poistnej udalosti sa určite dovoláte.

Eurotravel

Forma poistenia dostupná v pobočkách aj cez internet. Poistiť sa môžete na adrese www.koop.sk. Stavebnicovým systémom si vyskladáte druh poistenia, ktoré sa vám hodí, a podľa toho vám bude vypočítaná suma, ktorú zaplatíte.

Úhradu môžete realizovať aj cez Internet banking. Kooperativa disponuje účtami v 5 bankách, čo pre vás znamená, že platba môže prebehnúť už v deň zadania príkazu na úhradu.


Európska cestovná poisťovňa

Poisťovňa ponúka rad krátkodobých cestovných poistných produktov. Všetky sa dajú uzavrieť v pohodlí domova alebo inde, kde máte prístup k internetu, na adrese www.europska.sk. Tam nájdete nápovedu, ktorá vám zjednoduší výber poistenia. Tento spôsob poistenia akceptuje platbu ľubovoľnou bankovou kartou.

599277:gallery:true:true:true

Aby ste si dovolenku užili, nezabudnite aj na cestovné poistenie.

Od momentu on-line platby vstupuje poistenie do platnosti. Dostanete všetky potrebné podklady na vaše poistenie. Tie si podľa potreby vytlačíte, uložíte alebo odošlete ďalej. Poistky možno touto cestou uzavrieť pre jednotlivca, rodinu alebo skupinu maximálne 61 osôb.


Wüstenrot poisťovňa

Cestovné poistenie možno dohodnúť štyrmi spôsobmi. On-line priamo na stránke www.wustenrot.sk, na telefónnom čísle 02/ 33 00 22 00, sms správou na čísle 0907 777 675 alebo osobnou návštevou v pobočke poisťovne.

Poistenie vstupuje do platnosti nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého v poistnej zmluve, najskôr však dňom nasledujúcim po uzavretí poistnej zmluvy.

Výnimku tvorí len poistenie storna zájazdu. Toto poistenie ponúka aj možnosť pripoistenia na zásah Horskej služby alebo technickej pomoci v prípade, že cestujete autom.


ČSOB

Najlepší a najrýchlejší spôsob, ako si uzatvoriť cestovné poistenie hoci aj na poslednú chvíľu, je cez webovú stránku www.csob.sk , www. csobpoistovna.sk, www.csobonline.sk. Postup je veľmi jednoduchý: v aplikácii si záujemca o poistenie vyplní detaily vybraného poistenia a požadované údaje.

Zaplatiť poistné môže jednoducho cez službu Internet banking alebo platobnou kartou. Následne je klientovi na ním zadanú mailovú adresu zaslaná zmluva so všeobecnými poistnými podmienkami a ostatnou dokumentáciou.

Tento proces prebehne za pár minút. Týmto spôsobom možno poistiť aj rodinných príslušníkov alebo osoby, ktorých osobnými údajmi disponujete.