Na dovolenku je optimálne komplexné cestovné poistenie, ktoré okrem liečebných nákladov kryje aj trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu, batožinu, zodpovednosť za škodu, asistenčnú službu a stornovacie poplatky za zájazd, resp. letenku. Ak idete na dovolenku s cestovnou kanceláriou a máte možnosť zakúpiť si cestovné poistenie, Judita Smatanová z poisťovne Union odporúča overiť si, ktoré riziká kryje. „Rovnako sa informujte o výške poistného krytia, najmä ak si so sebou beriete drahé predmety. Tie je často potrebné pripoistiť.“

Odcudzenie batožiny

Ak sa vám počas prepravy stratila alebo bola odcudzená batožina, vzťahuje sa na ňu poistenie batožiny. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistených vecí v čase, keď boli zverené dopravcovi na prepravu, je nutné zabezpečiť potvrdenie prepravcu (pri leteckej preprave originál reklamačného zápisu PIR – Property Irregularity Report). Potvrdenie musí obsahovať zoznam poškodených, zničených alebo odcudzených vecí. Po návrate predložte v poisťovni originál letenky a batožinového lístka a nadobúdacie doklady poškodených, zničených alebo odcudzených vecí. Ak vás počas dovolenky lúpežne okradnú, Jana Janičová Tarčáková z poisťovne AXA odporúča udalosť bezodkladne nahlásiť miestnej polícii a vyžiadať si od nej protokol o udalosti, s ktorým sa po návrate obrátite na poisťovňu. Ak vám veci odcudzili v hoteli, budete potrebovať potvrdenie jeho prevádzkovateľa. Doklady potrebné na likvidáciu spolu s originálmi nadobúdajúcich dokladov poškodených, resp. odcudzených vecí po návrate z dovolenky čím skôr doručte poisťovni.

Úraz či choroba

Ak sa vám prihodí úraz alebo ochoriete a je nutná hospitalizácia, mali by ste kontaktovať asistenčnú spoločnosť poisťovne, ktorá všetko zabezpečí vrátane úhrady nákladov. Asistenčnú službu kontaktujte aj v prípade ďalších poistných udalostí (krádež, strata...). Poradia vám, ako postupovať. „Asistenčné služby sú mimoriadne praktické aj v prípade jazykovej bariéry. Pri zdravotných problémoch zabezpečia lekársku starostlivosť, monitorovanie stavu klienta až po prepravu klienta späť do SR, alebo doručenie potrebných liekov. Asistenčné služby získa klient automaticky k uzatvorenému cestovnému poisteniu,“ hovorí Barbara Henterová z Generali.

Bez poistenia

Podceňovať poistenie do zahraničia sa neoplatí. Ak sa vám prihodí úraz alebo ochoriete, hradíte si celé ošetrenie sami. „Ak sa v rámci EÚ spoliehate sa na Európsky preukaz zdravotného poistenia, pamätajte na to, že v mnohých členských štátoch sú vysoké spoluúčasti, rovnako poplatky za lieky, hospitalizáciu a podobne. Preukaz rovnako neplatí v súkromných zariadeniach a nekryje ani repatriáciu, prevoz telesných pozostatkov,“ upozorňuje Lucia Muthová z Allianzu.