Byvol

(ročníky: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

V ďalšom živote existujú dve možnosti, kým sa stanete. Buď budete učiteľom, alebo sa rozhodnete pre liturgiu a bude z vás kňaz. Ukrýva sa vo vás silná osobnosť, ktorá sa v živote nestratí. Stojíte obomi nohami pevne na zemi, v živote sa správate rozhodne a idete pevne za svojím cieľom. Aj pre ľudí okolo seba dokážete vytvoriť pocit bezpečia a istoty. Ste ich ostrov, pevná skala v rozbúrenom mori. Vnútorný hlas vás povedie k tomu, aby ste chceli pomáhať iným a urobiť ich šťastnými.

Aký bude váš budúci život?
Aký bude váš budúci život?
Zdroj: Shutterstock