Termín pochádza zo známeho slova karma, čo znamená čin, skutok alebo práca. Najčastejšie sa spája s princípom príčiny a následku človeka, kde každý čin, ktorý urobíte, ovplyvní vašu budúcnosť – dobrú alebo zlú.

A preto, ak sa povie karmický vzťah, pôjde o taký, ktorý vás má naučiť niečomu dôležitému, čo ste sa z minulého života nenaučili a mali, aj preto tieto vzťahy bývajú veľmi intenzívne, lebo vaše duša sa už poznajú z minulých životov a sú k sebe priťahované, aby dokončili, čo kedysi začali. Existujú totiž lekcie, ktoré sa musíme naučiť, a niekedy je jediným dôvodom na pochopenie týchto životných lekcií to, že sa s touto osobou znovu spojíme v inom živote. 

Aj keď sa presviedčate, že by mohol byť ten pravý, všetko vám vraví, že to tak nie je.
Aj keď sa presviedčate, že by mohol byť ten pravý, všetko vám vraví, že to tak nie je.
Zdroj: Shutterstock

Nie je to spriaznená duša

Najhoršie na týchto vzťahoch je, že človek má pocit, že našiel spriaznenú dušu, zvyčajne ide o hlboké spojenie, ale tu sa treba naučiť aj to, že tieto vzťahy nemajú pretrvať, iba vás posunúť ďalej, aby ste bola sebavedomejšia, silnejšia a naozaj mohla nájsť PRAVÚ SPRIAZNENÚ DUŠU!

13 znakov karmického vzťahu čítajte na ďalších stranách: Našli ste sa?