PRÁCA: Minulosť ovplyvní budúcnosť, možno prekvapujúco.

CITY: Aj jeden jediný moment stačí, aby vás to potešilo. Žite tu a teraz.

KONDÍCIA: So slnkom pozor, nebude na vašej strane.