PRÁCA: Šťastie si sadá na pripravených, musíte sa snažiť.

CITY: Vyberte si jeden deň, keď sa budete venovať sebe. Potrebujete to.

KONDÍCIA: Síl budete mať veľa, ale vôľa môže chýbať. Netlačte na seba.