PRÁCA: Hľadajte inšpiráciu inde, nielen tam, kde doteraz.

CITY: Veci sa zjednodušia, môže vám to uľahčiť rozhodnutie, ale už neváhajte.

KONDÍCIA: Ráno budete vyzerať zásadne inak ako večer.