PRÁCA: Neuspokojte sa s jedným úspechom, pokračujte.

CITY: Snažte sa vybrať také slová, ktoré partnera nezrania.

KONDÍCIA: Nenechajte si všetko až na poslednú chvíľu. Výsledky sa budujú postupne.