PRÁCA: Držte sa toho, čo viete. V tom dosiahnete úspech.

CITY: Svoju energiu si nevybíjajte v zbytočných hádkach. Oslabuje to vás i partnera.

KONDÍCIA: Bude vo vás viac nervozity, než by bolo treba.