PRÁCA: Vnímajte atmosféru okolo seba, niečo vám naznačí a zároveň povedie ďalej.

CITY: Otvorenosť a ústretovosť – s tým sa dá niečo dosiahnuť.

KONDÍCIA: Pomaly a pokojne. To bude najlepší recept.