PRÁCA: Aj keď budete chcieť urobiť opak, overte si informácie, nemusia byť presné.

CITY: Niektoré partnerove kroky oceníte až neskôr.

KONDÍCIA: Zvládnete to, na čo sa vopred svedomite pripravíte.