PRÁCA: Doplňte si informácie, niektoré vás asi prekvapia.

CITY: Drobné problémy riešte v zárodku, nech sa nezväčšia a neťažia.

KONDÍCIA: Veľa energie miniete na to, čo až tak netreba. Viac plánujte.