PRÁCA: Problémy môžu byť rôzne, riešenie stačí jedno.

CITY: Je vhodný čas pohovoriť si o budúcnosti, nielen blízkej. Snívajte spolu.

KONDÍCIA: Ako únik pred stresom aspoň deň relaxujte. Alebo aj dlhšie.