PRÁCA: Nezabúdajte na svoje priority, starajte sa o ne. Nerobte prácu za druhých.

CITY: Čo si vyvzdorujete, to budete mať. Ale radšej opatrne.

KONDÍCIA: Čo stratíte na začiatku, to už nedobehnete.