PRÁCA: Rýchlo zistíte, čia robota má hodnotu a čia nie.

CITY: Partner potrebuje počuť pekné slová, tak mu ich hovorte. Bude spokojný.

KONDÍCIA: Každý ďalší krok bude iba ťažší a ťažší. Aj tak sa nevzdávajte.