PRÁCA: Čo má pre vás význam, to sa dozviete až neskôr. Zatiaľ robte, čo treba.

CITY: Čo ste predtým stratili, to sa čiastočne vráti.

KONDÍCIA: Pomaly zájdete ďalej, nemáte sa kam náhliť. Dôležitá je pravidelnosť.