PRÁCA: Napumpujte sa optimizmom. Pomôže vám to v náročných situáciách.

CITY: Opatrne s ľuďmi, ktorí by chceli všetko okamžite.

KONDÍCIA: Silu ešte máte, ale nemusíte ňou plytvať. Skúste jogu namiesto behu.