PRÁCA: Risk môže priniesť zisk, ak si dáte pozor na chyby.

CITY: Partner si z vašich slov vyberie to, čo sa mu hodí. Preto zvažujte slová.

KONDÍCIA: Šetrite sa, nemusíte byť predsa úplne všade. Rozumne si rozdeľujte činnosti.