PRÁCA: Nepanikárte, veci sa postupne nejako utrasú. Zachovajte pokoj.

CITY: Dávajte pozor na to, aby ste zvolili pre partnera správne slová.

KONDÍCIA: Ak má byť dobrý deň, začne sa už dobrým ránom.