PRÁCA: Ak obídete jednu prekážku, rýchlo vyskočí druhá.

CITY: V minulosti môžete nájsť poučenie do budúcnosti. Neopakujte rovnakú chybu.

KONDÍCIA: Každý pekný deň využite na pohyb na vzduchu.