PRÁCA: Na konci zistíte to, čo bolo dobré vedieť na začiatku.

CITY: Nesľubujte nič záväzné, ťažko sa z toho vymotáte. Veďte len ľahkú konverzáciu.

KONDÍCIA: K čomu nemáte vzťah, to treba pretlačiť silou.