PRÁCA: Skúšajte u seba aj u ostatných, kde máte hranice. Teraz bude nutné posunúť ich.

CITY: Partner vás požiada o niečo, čo vás môže prekvapiť.

KONDÍCIA: Veľa síl miniete na to, čo mohli spraviť iní.